වසර 40 කට පසු පෝලියෝ බියක් - මවිත : Mawitha.com : All the latest Sri Lanka and world breaking news and current affairs in Sinhala

Hot

Stay Safe

Classified_Ad_News_Top

Aug 11, 2022

වසර 40 කට පසු පෝලියෝ බියක්

වසර 40 කට පසු ලන්ඩන් අගනුවරින්, පෝලියෝ වයිරස විෂබීජ හමුවීමත් සමඟ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ අවුරුදු 10 ට අඩු පොඞ්ඩන්ට පෝලියෝ මර්දන බූස්ටර් එන්නත් ලබා දීම ආරම්භ වී ඇත. 

පෝලියෝ වයිරස විෂබීජ හමුවූයේ ලන්ඩන් නුවර අපවහන නළ පද්ධතියකින් ලබා ගත් සාම්පල පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුවය. 

අවුරුදු 10 ට අඩු දරුවන්ට බූස්ටර් එන්නත් ලබා දීම ආරම්භ වූයේ ලන්ඩන් අගනුවරිනි. එන්නත් ලබා දීම මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක ඒජන්සියේ මැදිහත් වීමෙන් සිදුවන බව ද පැවැසෙයි. 

බූස්ටර් එන්නත් ලබා දීම සිදු කරන්නේ දරුවන්ගේ වැඩි ආරක්ෂාවට බවත්, තවමත් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ කිසිදු තැනකින් පෝලියෝ ආසාදිතයකු හමුවී නැතැයි ද පැවැසෙයි. 

එසේ වුවත් අපවහන පද්ධතියෙන් පෝලියෝ වයිරස විෂබීජ හමුවුණු බැවින්, වයිරස ව්‍යාප්තියක් සිදුවීමේ බියක් හටගෙන තිබේ. ‘හදිසි තත්ත්වයක්’ ලෙස සලකා බූස්ටර් එන්නත් ලබා දීම ආරම්භ කර ඇත්තේ ඒ අනුවය.

෴ උපුටා ගැනීම - Daily Mail

Classified_Ad

Classified_Ad_News_Bottom