නාමයෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න පුළුවන් - මවිත : Mawitha.com : All the latest Sri Lanka and world breaking news and current affairs in Sinhala

Hot

Stay Safe

Classified_Ad_News_Top

Feb 25, 2021

නාමයෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න පුළුවන්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ 2021 නිලවරණයේදී උප සභාපති ධූරයකට තරග කිරීමට නාමයෝජනා බාරදුන් ජනසෙත පෙරමුණේ නායක බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන්ගේ නාමයෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප වීමට වැඩි ඉඩක් ඇති බව වාර්තා වේ. 

සීලරතන හිමියන් යෝජනා කළ ක්‍රීඩා සමාජය ලෙස වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩා සමාජය නම්ශ්‍ කර ඇති අතර එම ක්‍රීඩා සමාජය ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සමාජික ක්‍රීඩා සමාජයක් නොවන බව දැනගන්නට තිබේ.  ‍

ක්‍රිකට් නිලවරණයට ඉදිරිපත් වූ නාමයෝජනාවලට එරෙහිව විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට මාර්තු 5 වැනිදා දක්වා අවස්ථාව තිබේ.

Classified_Ad

Classified_Ad_News_Bottom